Gå till innehåll
20 APR. 2015, 08:30
PRESSMEDDELANDE

Täby, 20 april, 2015 - Mycronic AB (publ), lanserar Prexision-MMS, ett mätsystem för kvalitetssäkring av avancerade fotomasker. Produktlanseringen sker under Photomask Japan. I samband med detta har Mycronic ett globalt kundseminarium som samlar kunder, samarbetspartners och andra tillverkare inom bildskärmsindustrin.

Utvecklingen inom elektronikindustrin går mot alltmer avancerade produkter där bildskärmen ofta är en nyckelkomponent. Vi slutkonsumenter efterfrågar bildskärmar med bättre bildkvalitet i alla de enheter vi använder. Detta ställer i sin tur krav på fotomaskerna som är en förutsättning för tillverkning av alla bildskärmar.

Mycronic lanserade under 2014 maskritaren Prexision-80 som möjliggör effektiv tillverkning av de mest avancerade bildskärmsprodukterna. Denna hittills mest avancerade maskritare erbjuder bättre bildkvalitet, vilket ökar effektiviteten i produktionen för fotomasktillverkarna och ger ett ökat produktionsutbyte hos bildskärmstillverkarna.

För att kunna utnyttja Prexision-maskinernas fulla potential måste det finnas mätmaskiner med tillräcklig noggrannhet för att kalibrera systemen. Denna mätprestanda behövs också i produktionsprocessen för att kunna kvalitetssäkra de mest kritiska fotomaskerna och säkerställa att de uppfyller alla specifikationer. De mätmaskiner som finns på marknaden idag tillgodoser inte dessa behov. Mycronic lanserar därför Prexision-MMS. I samband med försäljningen av en Prexision-80 i slutet av 2014, såldes utökad funktionalitet för mätning av avancerade fotomasker. Systemet som nu lanseras bygger vidare på det konceptet.

”Kombinationen av en Prexision-80 och en Prexision-MMS erbjuder den kvalitet och produktions-effektivitet som krävs för framtidens bildskärmstillverkning”, säger Magnus Råberg, affärsområdeschef för mönsterritare på Mycronic AB. ”Vi erbjuder produkter som löser våra kunders utmaningar och som därmed möjliggör kvalitetsmässiga förflyttningar inom bildskärmstillverkning. Prexision-MMS systemet är nu under utveckling och kommer att kunna levereras först under 2016. Priset för ett system ligger i spannet 14-17 miljoner USD”, avslutar Magnus Råberg.

Kontaktpersoner hos Mycronic:
Magnus Råberg
Affärsområdeschef mönsterritare
08 - 638 52 00
magnus.raberg@mycronic.com

Per Ekstedt
CFO
08 - 638 52 00
per.ekstedt@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.  

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2015.