Gå till innehåll
4 APR. 2022, 10:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Mycronic AB (publ) publicerar idag sin års- och hållbarhetsredovisning 2021, vilken kan laddas ner i pdf-format från bolagets webbplats, www.mycronic.com.

 

En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i mitten av april och distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få en sådan.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Sven Chetkovich
Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19
E-post: sven.chetkovich@mycronic.com

 


Denna information är sådan information som Mycronic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2022, klockan 10:00.

 

 

Om Mycronic

Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland, USA och Vietnam. Mycronic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.mycronic.com