Gå till innehåll
3 APR. 2024, 10:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Mycronic AB (publ) publicerar idag sin års- och hållbarhetsredovisning 2023, vilken kan laddas ner i pdf-format från rapportarkivet på bolagets hemsida.

En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i mitten av april och distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få en sådan.

För mer information, vänligen kontakta:
Sven Chetkovich
Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19
E-post: sven.chetkovich@mycronic.com


Denna information är sådan information som Mycronic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2024, klockan 10:00.

Om Mycronic
Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Mexiko, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland, USA och Vietnam. Mycronic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.mycronic.com