Gå till innehåll
8 APR. 2019, 13:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Mycronic AB (publ), publicerar Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2018. Års- och Hållbarhetsredovisningen finns på företagets hemsida i PDF-format.

En tryckt Års- och Hållbarhetsredovisning distribueras i slutet av april till de aktieägare som meddelat att de önskar få en sådan.

Årsstämma hålls torsdagen den 9 maj 2019. Kallelse till årsstämman har publicerats genom pressmeddelande och finns tillgänglig på företagets hemsida.

Kontaktperson hos Mycronic:
Sven Chetkovich
Tf Director IR & Corporate Communications
08 - 638 52 00
sven.chetkovich@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com 

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.

Denna information är sådan information som Mycronic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2019, kl 13.00.