Gå till innehåll
31 MARS 2016, 11:10
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 31 mars, 2016 - Mycronic AB (publ), publicerar årsredovisningen för 2015.
Årsredovisningen finns på företagets hemsida i PDF-format och kommer också att finnas som en webversion inom kort.

En tryckt årsredovisning distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få en sådan. 

Årsstämma hålls tisdagen den 3 maj 2016. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras genom pressmeddelande och finnas tillgänglig på företagets hemsida.


Kontaktperson hos Mycronic:
Anna Ulinder
Investor Relations
08 - 638 52 00
anna.ulinder@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag
i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.

Mycronic offentliggör denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades den 31 mars 2016.