Gå till innehåll
15 NOV. 2016, 18:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 15 november 2016 – Mycronic AB (publ), har idag tecknat ett avtal med Nordea gällande långsiktig finansiering upp till 700 MSEK. Finansieringen stärker koncernens handlingsutrymme vad gäller fortsatta förvärv och tillväxt.

Mycronic har en god finansiell ställning och har tidigare finansierat förvärv och tillväxt genom egen kassa.

Kontaktperson hos Mycronic:
Per Ekstedt
CFO                                   
Tel: 08 - 638 52 00
per.ekstedt@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com 

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.

Mycronic offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 november 2016, kl 18.00.