Gå till innehåll
15 JULI 2021, 08:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronics styrelse har beslutat utnyttja bemyndigandet från 2021 års årsstämma om återköp av bolagets egna aktier enligt följande:

  1. Förvärv får ske av högst 89 600 aktier i bolaget
  1. Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm
  1. Förvärv på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet
  1. Betalning för aktierna ska erläggas kontant
  1. Beslutet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2022

Syftet med ovanstående beslut är att kunna leverera aktier till deltagare i det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2021.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Torbjörn Wingårdh
Ekonomi- och finansdirektör
Tel: +46 8638 52 00, e-post: torbjorn.wingardh@mycronic.com

Sven Chetkovich
Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19, e-post: sven.chetkovich@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 15 juli 2021, klockan 08:00.

Om Mycronic
Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com