Gå till innehåll
26 MARS 2020, 13:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Mot bakgrund av den stora osäkerheten till följd av spridningen av coronaviruset, har styrelsen i Mycronic AB (publ) beslutat att föreslå årsstämman den 7 maj 2020 att utdelningen ändras från tidigare kommunicerade 3,25 kronor per aktie till en utdelning om 2,00 kronor per aktie.

”Efter rekordåret 2019 har Mycronic en stark finansiell ställning och likviditet. Bolaget vill stå väl rustat för att kunna ta tillvara de framtida möjligheter som erbjuds och styrelsen vill därmed vara försiktig. Mot bakgrund av rådande osäkerhet är förslaget väl avvägt”, säger Anders Lindqvist, Vd och koncernchef på Mycronic.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lindqvist
Vd och koncernchef
Tel: +46 8 638 52 00
anders.lindqvist@mycronic.com

Tobias Bülow
Director Investor Relations
Tel: +46 734 018 216
tobias.bulow@mycronic.com

Mycronic är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 mars 2020, klockan 13:00. 

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com