Gå till innehåll
21 OKT. 2014, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Följande personer har utsetts till medlemmar av bolagets valberedning inför årsstämman 2015:

Henrik Blomquist, Bure Equity
Ulf Strömsten, Catella Fonder
Jan Särlvik, Nordea Fonder
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsetts i enlighet med årsstämmans beslut om principer för tillsättande
av valberedning som antogs på årsstämman den 6 maj 2014. Valberedningen representerar
47 procent av antalet aktier och röster.

Årsstämman hålls den 5 maj 2015.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen, kan göra detta skriftligen senast den 26 februari 2015 till följande adress:

Mycronic AB (publ)
Valberedningen
Box 3141
183 03 Täby

Kontaktpersoner:
Patrik Tigerschiöld
Styrelseordförande
via Marie Edlund,
marie.edlund@mycronic.com

Per Ekstedt 
C
FO
08 - 638 52 00
per.ekstedt@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För  mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com.

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Small Cap: MYCR.

Mycronic offentliggör denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2014.