Gå till innehåll
2 DEC. 2015, 09:26
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Mycronics valberedning inför årsstämman 2016 har utökats med en representant för Fjärde AP-fonden. Fjärde AP-fonden har under november 2015 ökat sitt innehav i Mycronic till 5,4 procent av aktierna.

Följande personer utgör därmed valberedning inför årsstämman 2016:
Henrik Blomquist, Bure Equity
Katja Bergqvist, Handelsbanken Fonder
Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden
Ulf Strömsten, Catella Fonder
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande

Henrik Blomquist har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen utses i enlighet med årsstämmans beslut om principer för tillsättande av valberedning som antogs på årsstämman den 5 maj 2015. Med anledningen av att ägarförhållandena ändrats innan valberedningens uppdrag slutförts har valberedningen, i enlighet med ovan angivna principer, beslutat att utöka antalet ledamöter inför årsstämman 2016.

Årsstämman hålls den 3 maj 2016.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2016, kan göra detta skriftligen senast den 26 februari 2016 till följande adress:

Mycronic AB (publ)
Valberedningen
Box 3141
183 03 Täby

Kontaktpersoner:
Patrik Tigerschiöld
Styrelseordförande
via Marie Edlund, marie.edlund@mycronic.com

Per Ekstedt
CFO
08 - 638 52 00
per.ekstedt@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­lösningar till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com.

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.

Mycronic offentliggör denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2015.