Gå till innehåll
14 OKT. 2016, 10:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Följande personer har utsetts till medlemmar av bolagets valberedning inför årsstämman 2017:

Henrik Blomquist, Bure Equity
Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden
Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsetts i enlighet med årsstämmans beslut om principer för tillsättande av val-beredning som antogs på årsstämman den 3 maj 2016. Valberedningen representerar 40 procent
av antalet aktier och röster. Årsstämman hålls den 4 maj 2017.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2017, kan göra detta skriftligen senast den 31 januari 2017 till följande adress:

Mycronic AB (publ)
Valberedningen
Box 3141
183 03 Täby

Kontaktpersoner:
Patrik Tigerschiöld
Styrelseordförande
via Christina Ahlinder, christina.ahlinder@mycronic.com
 
Per Ekstedt
CFO
08 - 638 52 00
per.ekstedt@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­lösningar till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com. 

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.  

Mycronic offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värde-pappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons/kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 14 oktober 2016, klockan 10.00.