Gå till innehåll
24 SEP. 2020, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Valberedningen inför Mycronics årsstämma 2021 har tillsatts enligt instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2020.

Valberedningen består av:

  • Henrik Blomquist, Bure Equity
  • Per Trygg, SEB Fonder
  • Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden
  • Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande

Valberedningen representerade 47.6 procent av antalet röster och aktier per den sista augusti 2020. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Kontakt valberedningen:

Mycronic AB
Valberedningen
Box 3141
183 03 Täby

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Tigerschiöld, Styrelseordförande

via Ann Borgström, +46 8 638 52 68, ann.borgstrom@mycronic.com

Tobias Bülow, Director Investor Relations
+46 734 018 216
tobias.bulow@mycronic.com

Informationen lämnades för offentliggörande 24 september 2020, klockan 08:00.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com