Gå till innehåll
16 SEP. 2021, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Valberedningen inför Mycronics årsstämma 2022 har tillsatts enligt instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2021.

Valberedningen består av:
Henrik Blomquist, Bure Equity
Patrik Jönsson, SEB Fonder
Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden
Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande

Valberedningen representerade 46,9 procent av antalet röster och aktier per den 31 augusti 2021. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Kontakt valberedningen:
Mycronic AB
Valberedningen
Ann Borgström

Box 3141
183 03 Täby

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande

via Ann Borgström, +46 8 638 52 68, e-post: ann.borgstrom@mycronic.com

Sven Chetkovich
Director Investor Relations

Tel: +46 70 558 39 19, e-post: sven.chetkovich@mycronic.com
 

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 16 september 2021, klockan 08:00.

Om Mycronic
Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.mycronic.com