Gå till innehåll
16 SEP. 2022, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Valberedningen inför Mycronics årsstämma 2023 har tillsatts enligt instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2022.

 

Valberedningen består av:

Henrik Blomquist, Bure Equity

Patrik Jönsson, SEB Fonder

Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden

Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande

 

Valberedningen representerade 47,1 procent av antalet röster och aktier per den 31 augusti 2022. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

 

Kontakt valberedningen:

Mycronic AB

Valberedningen
Ann Borgström

Box 3141

183 03 Täby

 

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande

via Ann Borgström

Tel: +46 8 638 52 68

E-post: ann.borgstrom@mycronic.com

 

Sven Chetkovich
Director Investor Relations

Tel: +46 70 558 39 19

E-post: sven.chetkovich@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 16 september 2022, klockan 08:00.

 

 

Om Mycronic

Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland, USA och Vietnam. Mycronic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.mycronic.com