Gå till innehåll
26 SEP. 2019, 09:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Valberedningen inför Mycronics årsstämma 2020 har utsetts. Enligt årsstämmans beslut ska Mycronics valberedning bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av representanter för de tre största kända ägarna per den sista augusti 2019 som valt att deltaga i valberedningen, tillsammans med styrelsens ordförande.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Henrik Blomquist, Bure Equity
  • Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden
  • Hans Ek, SEB Investment Management AB
  • Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Mycronic

Valberedningen representerade 43,1 procent av antalet röster och aktier per den sista augusti 2019. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 kan göra detta skriftligen senast den 31 januari 2020 till adress:

Mycronic AB
Valberedningen
Box 3141
183 03 Täby

För ytterligare information kontakta:
Patrik Tigerschiöld
Styrelseordförande
via Ann Borgström, tel: +46 8 638 52 68, e-post: ann.borgstrom@mycronic.com

Sven Chetkovich
Tf Director IR & Corporate Communications
Tel: +46 70 558 39 19
sven.chetkovich@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 26 september 2019, klockan 09:00.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic (MYCR) är noterat på NASDAQ Stockholm.
www.mycronic.com