Gå till innehåll
26 APR. 2016, 15:16
PRESSMEDDELANDE

EBIT för Q1 uppgick till 31,5 MSEK (väntat 12,0) efter att Mycronic tvärtemot våra prognoser levererat sitt första Prexision-baserade ersättningssystem - till betydligt bättre bruttomarginal än våra estimat. Det är fortsatt blandad kompott från de olika segmenten. PG-orderingången på 642,1 MSEK innebär en total rekord orderbok 1 516,1 MSEK. Inom SMT föll dock försäljning och orderingång med 31 respektive 35 procent. Vår tes är att jätte-orderboken kan neutralisera de cykliska effekterna på SMT-intäkterna och möjliggöra en kontinuerligt hög utvecklingstakt. Vi noterar att EV/EBIT 2017E sjunkit till 6,3x efter en YTD-kursnedgång på 26 procent. Jämfört med aktiekursen finns en uppsida på omkring 35 % till vårt motiverade värde i basscenariot (base case). Läs mer i analysen nedan. 

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/bz8ShB

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se.