Vår verksamhet

bedrivs i fyra divisioner

Med huvudkontor i Sverige är vi en global organisation med dotterbolag, agenter och distributörer i över 50 länder. Detta säkerställer att vi har en djup förståelse för marknaden och att vi snabbt kan erbjuda snabb service och support till alla våra kunder som är beroende av effektiv produktion.

Koncernstruktur

Mycronic har vuxit kraftigt under de senaste åren, både organiskt och genom förvärv. För att hålla oss nära våra kunder, och för att kunna anpassa vår lokala verksamhet till marknadens behov, har vi en skalbar koncernstruktur med fyra decentraliserade divisioner. En sådan struktur innebär att vi kan förbli kundcentrerade och ha korta beslutsvägar. Det tillåter också ett decentraliserat ansvar för forskning och utveckling.

Koncernledning
Styrelse

Våra divisioner

Våra fyra divisioner är: Assembly Solutions High Flex, Assembly Solutions High Volume, Global Technologies och Pattern Generators.

Assembly Solutions High Flex

Mycronics division Assembly Solutions High Flex erbjuder utrustning och lösningar för ytmontering (SMT) till elektroniktillverkare med krav på snabb omställning av produktionen med bibehållen hög nyttjandegrad. Assembly Solutions High Flex levererar system för kretskortsmontering, både kompletta linjelösningar och enskilda system till specifika processteg samt avancerad mjukvara till monteringsprocessledning och uppkopplade fabriker. Det gör att våra kunder får en mångsidig och flexibel tillverkning för kundorderstyrd elektronikproduktion.

Mycronic har en ledande ställning inom detta segment i både Europa, Nord- och Sydamerika och utvalda marknader i Asien bland kunder med låg till medelstor produktionsvolym. Kunderna är tillverkare av komplex elektronik med högt förädlingsvärde inom industriella applikationer, rymd, försvar, fordon, energi, medicin, IT och telekom.

Läs mer om våra linjelösningar för kretskortsmontering samt dispenserings-, lackning- och plasmautrustning.

Assembly Solutions High Volume

Mycronics division Assembly Solutions High Volume är ledande inom intelligenta system för dispensering och skyddslackning, med särskilt fokus på högvolymmarknader i Asien. Assembly Solutions High Volume erbjuder system till premiumtillverkare av mobiltelefoner, datorer
och annan konsumentelektronik. Erbjudandet omfattar produktionssystem med dispenserings- och lackrobotar samt ett brett utbud av tillämpningar för att dispensera lim, monteringsvätskor och lack som används i produktion av modern elektronik. Det används som
vattentätning, som skydd mot damm och temperaturer och andra egenskaper som säkrar elektronikens funktionalitet över tid. Våra kunder är huvudsakligen stora kontraktstillverkare av konsumentelektronik med höga krav på en kostnadseffektiv, automatiserad produktion.

Assembly Solutions High Volumes produkter säljs under varumärket Axxon.

Global Technologies

Mycronics division Global Technologies utvecklar avancerade tillverkningslösningar med hög differentiering för kunder med en specifik nischteknologi som stöds av gynnsamma långvariga trender. Global Technologies har ledande marknadspositioner inom segmenten mikro- och optoelektronik samt inom montering av kameramoduler för fordonsindustrin. Inom tillverkning av mikro- och optoelektronik tillhandahålls die bonding automationssystem som används inom data och telekommunikation, rymd, försvar och andra branscher. Global Technologies levererar även elektriska testlösningar till kretskortindustrin.

Läs mer om våra die bonding automationssystem och testsystem för mönsterkort

Pattern Generators

Mycronics division Pattern Generators har en unik ställning som världens främsta leverantör av maskritare för tillverkning av avancerade fotomasker för bildskärmar. Vi levererar även maskritare för tillverkning av fotomasker för halvledare samt för tillverkning av fotomasker för dev så kallade multi-purpose segmentet. Även mätmaskiner som kvalitetssäkrar fotomasker ingår i produktportföljen. Mycronics kompetens och teknik har byggts upp under decennier i nära samarbete med våra kunder, som framför allt finns i Asien, men även i USA. En stor del av erbjudandet är serviceavtal, som är centrala för att våra kunders maskritare ska kunna användas effektivt med hög tillgänglighet under hela utrustningens livslängd.

Läs mer om vår fotomaskutrustning