Gå till innehåll
4 DEC. 2018, 08:30
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Styrelsen i Mycronic har utsett Anders Lindqvist till ny vd och koncernchef för Mycronic. Han kommer närmast från Piab Group där han varit vd sedan 2013. Anders har också över 20 års erfarenhet från en rad internationella chefsroller inom Atlas Copco och är i grunden maskiningenjör med kompletterande studier i marknadsföring från University of California. Anders Lindqvist tillträder rollen som vd och koncernchef för Mycronic senast under det andra kvartalet 2019 och efterträder Lena Olving som går i pension.

– Det är med stor glädje som jag nu tar på mig rollen som vd för Mycronic. Det är ett mycket intressant och spännande bolag i en växande marknad. Med min bakgrund och erfarenhet från att driva tillväxtföretag inom teknisk industri känner jag att jag har mycket att bidra med till Mycronics fortsatta utvecklingen, säger Anders Lindqvist.

– Jag är mycket glad att vi nu får in Anders Lindqvist som vd. Anders har liksom Lena Olving en bred internationell erfarenhet, vilket är en viktig faktor när Mycronic nu fortsätter att bygga sin globala marknadsposition. Jag vill samtidigt som jag hälsar Anders välkommen framföra Mycronics och styrelsens varma tack till Lena Olving, vars värdefulla insatser har varit avgörande för Mycronics utveckling sedan 2013. Mycronic är idag ett i alla aspekter starkare bolag med en solid plattform för fortsatt tillväxt än för ett par år sedan, säger Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande för Mycronic.
 

För ytterligare information kontakta:
Patrik Tigerschiöld
Styrelseordförande
e-post: patrik.tigerschiold@bure.se

Tobias Bülow
Director IR & Corporate Communications
Tel: +46 734 018 216, e-post: tobias.bulow@mycronic.com

Mycronic är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande 4 december 2018, klockan 08.30.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic (MYCR) är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com