Gå till innehåll
10 FEB. 2021, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Fjärde kvartalet

 • Orderingången uppgick till 865 (1 706) MSEK, en minskning med 49 procent
 • Nettoomsättningen minskade med 16 procent till 992 (1 181) MSEK och med 11 procent baserat på oförändrade valutakurser
 • Rörelseresultatet ökade med 5 procent till 214 (204) MSEK och rörelsemarginalen var 22 (17) procent  
 • Underliggande rörelseresultat ökade med 3 procent till 220 (214) MSEK. Den underliggande rörelsemarginalen var 22 (18) procent
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,80 (1,57) SEK

Januari-december

 • Orderingången var 3 687 (4 567) MSEK, en minskning med 19 procent
 • Nettoomsättningen minskade med 10 procent till 3 882 (4 307) MSEK och med 8 procent baserat på oförändrade valutakurser
 • Rörelseresultatet uppgick till 898 (1 124) MSEK, en minskning med 20 procent. Rörelsemarginalen var 23 (26) procent
 • Underliggande rörelseresultat uppgick till 975 (1 169) MSEK, en minskning med 17 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 25 (27) procent
 • Resultatet per aktie uppgick till 7,10 (8,74) SEK
 • Styrelsen föreslår årsstämman 2021 en utdelning om 3,00 (2,00) SEK per aktie

– Jag är mycket nöjd med hur vi avslutar året och hur vi bemöter och hanterar omvärldens osäkerhet när pandemin fortsätter att  prägla vår vardag. Vi visar ännu en gång att vår långsiktiga syn och inställning i kombination med kontinuerliga anpassningar till rådande förutsättningar utgör en stabil grund för vår verksamhet. Jag noterar en varierande utveckling under kvartalet för våra divisioner och som helhet är det oundvikligt att vi påverkas av pandemin.  Trots det ökar koncernens rörelseresultat under kvartalet med 5 procent och rörelsemarginalen ökar till 22 procent samtidigt som nettoomsättningen minskar med 16 procent, varav valutaeffekter står för 5 procentenheter, säger Anders Lindqvist, vd och koncernchef.

 
Utsikter 2021

Det är styrelsens bedömning att nettoomsättningen för 2021 kommer att vara i nivån 3,9 miljarder kronor baserat på valutakurser vid utgången av 2020.

   
Vd kommenterar

Jag är mycket nöjd med hur vi avslutar året och hur vi bemöter och hanterar omvärldens osäkerhet när pandemin fortsätter att prägla vår vardag. Vi visar ännu en gång att vår långsiktiga syn och inställning i kombination med kontinuerliga anpassningar till rådande förutsättningar utgör en stabil grund för vår verksamhet. En viktig del av långsiktigheten är vår stabila finansiella ställning och välfyllda orderbok, men viktigast är att vi varje dag på bästa sätt fokuserar på att hjälpa våra kunder genom en svår period.

Vår motståndskraft grundar sig också i att vi har en god riskspridning med en verksamhet diversifierad över olika segment och geografier. Jag noterar en varierande utveckling under kvartalet för våra divisioner och som helhet är det oundvikligt att vi påverkas av pandemin. Trots det ökar koncernens rörelseresultat under kvartalet med
5 procent och rörelsemarginalen ökar till 22 procent samtidigt som nettoomsättningen minskar med 16 procent, varav valutaeffekter står för 5 procentenheter.

Division Pattern Generators avslutar året starkt med beställningar på en Prexision Lite 8 Evo och fyra SLX. Det betyder att vi når åtta SLX-beställningar under produktens första år på marknaden och att det var rätt beslut och tidpunkt att utveckla och lansera en maskritare för halvledarindustrin. Under december levererades det första systemet till en kund i Asien.

Aktiviteterna för division High Flex ökade från låga nivåer under årets sista kvartal med exempelvis ett par större ordrar i Västeuropa och USA. Osäkerheten kvarstår även om det finns tecken på att investeringar som skjutits på framtiden nu börjar att materialiseras.

Även division High Volume ser ett förbättrat klimat för investeringar i det fjärde kvartalet vilket också här har visat sig i ett par betydande ordrar, från bland annat Sydkorea.

Den svaga utvecklingen för kameramoduler till fordonsindustrin fortsätter att påverka division Global Technologies. Även inom optoelektronik som utvecklats starkt ses en något långsammare efterfrågan på den kinesiska marknaden drivet av tidigare lagerbyggande inför förväntade utökningar av handelshinder mellan Kina och USA.

Som en del i vår nya mera kundfokuserade och decentraliserade koncernstruktur redovisar vi från det här kvartalet även utfallet per division. För de tre tidigare Assembly Solutions-divisionerna behåller vi dock det aggregerade rörelsemarginalmålet om minst 10 procent under 2021. Vi är på god väg med 5 procent i kvartalet och jag bekräftar att årsmålet för 2021 ligger fast.

För 2021 bedömer jag tillsammans med styrelsen att vi kommer att omsätta 3,9 miljarder kronor. Våra förutsättningar för fortsatt tillväxt är goda och vår ambition att nå 5 miljarder kronor senast 2023 bekräftas. Vi har en stark produktportfölj med världsledande lösningar inom samtliga våra divisioner. Vi har därtill en stark finansiell position som möjliggör genomförandet av förvärv kombinerat med att vi har en skalbar struktur för fortsatt tillväxt.

Vi har under året kontinuerligt anpassat verksamheten för att hantera osäkerheten och de problem som följer i pandemins spår och jag är imponerad över hur våra medarbetare dagligen hanterar situationen. Även om vi på kort sikt kommer att se variationer och osäkerhet i marknaden är jag trygg med att vi långsiktigt har en stark plattform och förutsättningar för en fortsätt tillväxtresa.

Anders Lindqvist, vd och koncernchef

 
Finansiell information

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Large Cap. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners (sid 11) försorg för offentliggörande 10 februari 2021, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.
 

För ytterligare information kontakta

Anders Lindqvist
Vd och koncernchef
+46 8 638 52 00
anders.lindqvist@mycronic.com   
Torbjörn Wingårdh
CFO
+46 8 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com   
Tobias Bülow
Director Investor Relations
+46 734 018 216
tobias.bulow@mycronic.com