Gå till innehåll
8 FEB. 2024, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Fjärde kvartalet

  • Orderingången uppgick till 1 448 (2 529) MSEK, en minskning med 43 procent
  • Nettoomsättningen ökade med 31 procent till 1 968 (1 497) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 30 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 620 (262) MSEK och rörelsemarginalen var 32 (18) procent  
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,23 (2,56) SEK

Januari-december

  • Orderingången uppgick till 6 280 (6 783) MSEK, en minskning med 7 procent
  • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 5 706 (5 119) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 8 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 235 (894) MSEK och rörelsemarginalen var 22 (17) procent 
  • Resultatet per aktie uppgick till 10,22 (7,59) SEK
  • Styrelsen föreslår årsstämman 2024 en utdelning om 4,50 (3,50) SEK per aktie

Utsikter 2024
Styrelsens bedömning är att nettoomsättningen för 2024 kommer att vara i nivån 6,25 miljarder kronor.

VD kommenterar
Vi avslutar året starkt med en nettoomsättningsökning på 31 procent till den nya rekordnivån 1 968 MSEK samt vårt bästa rörelseresultat någonsin på 620 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 32 procent. Orderingången var god, även om vi inte kunde matcha den extremt starka orderingången från fjärde kvartalet föregående år.

Inom Pattern Generators har fotomaskmarknaden för bildskärmar mattats något, medan fotomaskmarknaden för halvledare var stabil. Årets sista kvartal har präglats av fokus på exekvering och leverans av maskritare, vilket divisionen lyckades utmärkt med genom att leverera samtliga planerade åtta maskritare och därmed säkerställa en stark avslutning på året. Pattern Generators erhöll under fjärde kvartalet order på fyra maskritare: en Prexision 8 Evo och tre SLX. Dessutom erhölls den första ordern på uppgraderingar av redan installerade bildskärmsmaskritare från gaslaser till halvledarlaser, vilket markant kommer att minska maskritarnas energiförbrukning. Dessa uppgraderingar, tillsammans med halvledarlaser i nya maskritare, utgör milstolpar i vår ambition att minska våra maskritares koldioxidavtryck.

Inom High Flex fortsatte efterfrågan i Europa och USA att vara robust, samtidigt som Kina och övriga Asien ännu inte uppvisade tecken på återhämtning. High Flex unika erbjudande med en komplett produktionslinje uppgraderades under kvartalet med lanseringen av MYPro A40, en ny pick-and place-maskin, som utgör hjärtat i en produktionslinje för ytmontering. MYPro A40 kan hantera större komponenter och är upp till närmare 50 procent snabbare än föregångaren MY300. Under november deltog divisionen på Productronica, en av världens största elektronikproduktionsmässor, som äger rum i München vartannat år. Där visades MYPro A40 upp för första gången och mottagandet var mycket positivt.

Under fjärde kvartalet har High Volume märkt av en ökad aktivitet vad gäller projektförfrågningar från kunder i Kina inom konsumentelektronik, även om det är för tidigt att tala om en vändning i marknaden. Divisionen satsar vidare på att expandera sin verksamhet utanför Kina, där man följer med kunder inom konsumentelektronik till främst Sydostasien. Den utländska expansionen kopplad till den elektriska fordonsindustrin är främst fokuserad på Nordamerika och Europa.

Den positiva utvecklingen inom Global Technologies kopplad till AI-relaterad efterfrågan har fortsatt under årets sista kvartal. Detta har främst återspeglats i en stark orderingång och nettoomsättning inom die bonding. Inom elektriska tester av mönsterkort och substrat har marknaden varit svag, med undantag för flerlagerskort kopplade till AI.

Vi kan nu lägga ett framgångsrikt 2023 bakom oss, med rekordstark nettoomsättning och rörelseresultat. Inför 2024 ser jag fram emot att vårt utvecklingsarbete resulterar i nya spännande produktlanseringar, vilket innebär att vi fortsätter tillhandahålla innovativa och hållbara produktionslösningar till våra kunder och därmed bidrar till att möjliggöra framtidens elektronik.
 
Anders Lindqvist, VD och koncernchef

Finansiell information
Mycronic AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 8 februari 2024, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Presentation
Mycronic kommer hålla en presentation den 8 februari 2024 klockan 10:00 med VD och koncernchef Anders Lindqvist och ekonomi- och finansdirektör och Sr VP Corporate Development Pierre Brorsson. Presentationen kan följas via webbsändning.