Gå till innehåll
4 FEB. 2014, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Fjärde kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 325 (481) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 42 (119) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,35 (1,28) SEK

Helåret 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 997(1 354) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 32 (-21) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,14 (-0,45) SEK
  • Styrelsen har fastställt ny utdelningspolicy och nya finansiella mål
  • Styrelsen föreslår 0 kronor i utdelning enligt den nya utdelningspolicyn
  • Styrelsen föreslår en extra utdelning om 2,50 kronor per aktie, motsvarande totalt 244,8 MSEK

Utsikter
Bolaget bedömer att försäljningen under 2014 kommer att vara i nivån 1 150 - 1 250 MSEK.

VD kommenterar 
Efterfrågan på utrustning för ytmontering såg en mindre återhämtning under fjärde kvartalet och särskilt under december. Under fjärde kvartalet fick vi också order på två LRS15000 maskritare, varav det ena systemet levererades i december. Året kan annars beskrivas som avvaktande vad gäller kundernas investeringar i ny utrustning, något som gäller för bägge affärsområdena. Den globala marknaden för ytmonteringsutrustning har fallit med 25 procent under 2013.

Det höga kapacitetsutnyttjandet hos kunderna bidrar till att eftermarknadsförsäljningen varit fortsatt god och i lokal valuta ökat något. Men både försäljningen och resultatet har påverkats negativt av en stark krona.

I denna avvaktande marknad redovisar vi en bibehållen bruttomarginalsnivå för helåret och ett positivt resultat. Vi har också genomfört mer besparingar än utlovat.

Under året har vi förbättrat produkterbjudandet. Vi har bland annat lyckosamt lanserat en ny utrustning för ytmontering, MY200. Vi har inom mönsterritare arbetat med ett ersättningserbjudande till våra kunder, varav många av dem har utrustning som är över 10 år.

Vi har under 2013, som tidigare informerats, sett över kapitalstrukturen och styrelsen har fastställt nya finansiella mål samt en ny utdelningspolicy. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen en extra utdelning till aktieägarna.

Våra kunder är beroende av produktionslösningar som är stabila och effektiva och vårt främsta mål är att tillgodose kundernas behov. Vår innovationsförmåga är det som skapar nytta för dem. Detta är en bra grund att bygga vidare på för att skapa ett långsiktigt lönsamt företag och på sikt växa till 2 miljarder i omsättning.
 

Lena Olving, VD och koncernchef

Kontaktpersoner Micronic Mydata:
Lena Olving, VD och koncernchef
08 - 638 52 00
lena.olving@micronic-mydata.com                                 

Per Ekstedt, CFO
08 - 638 52 00
per.ekstedt@micronic-mydata.com