Gå till innehåll
24 APR. 2014, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Första kvartalet 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 242 (226) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 3 (-11) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,01 (-0,11) SEK

 

Utsikter
Bolaget bedömer att försäljningen 2014 kommer att vara i nivån 1 150 – 1 250 MSEK.

Inledningen av 2014 kännetecknas av ökad aktivitet 

De tecken på återhämtning som syntes under fjärde kvartalet föregående år har fortsatt under första kvartalet 2014. Såväl orderingång som försäljning har ökat jämfört med samma period 2013.  

Affärsområde mönsterritare har erhållit order, både i slutet av föregående år och under inledningen av innevarande år. Försäljningsökningen under första kvartalet har resulterat i stärkta marginaler inom affärsområde ytmontering.

Rörelsens omkostnader ligger i nivå med föregående år. Det betyder att de kostnadsbesparingar och åtgärder som gjorts för att nå högre intern effektivitet är långvariga och får effekt på rörelseresultatet.

“Vi kan nu redovisa ytterligare ett kvartal med positivt rörelseresultat trots avsaknad av försäljning av maskritarsystem”, säger Lena Olving, VD och koncernchef på Micronic Mydata AB.  “Första kvartalet har visat på högre aktivitet hos våra kunder och förhoppningen är nu att investeringarna i nya produktionsutrustningar tar fart. Med vårt breda produkterbjudande är vi väl positionerade, inte minst tack vare lanseringarna av nya produkter som vi nyligen gjort”, fortsätter Lena Olving.


Micronic Mydata presenterade i samband med bokslutet för 2013 nya finansiella mål. För att nå dessa mål har företaget bland annat skapat en produktlivsstrategi, vilken i sin tur baseras på kundernas behov av stabila och effektiva produktionslösningar. Strategin har hittills bland annat resulterat i en framgångsrik lansering av MY200-serien under slutet av 2013 och där introduktionen till ytterligare marknader fortsätter under våren. Ett ytterligare resultat är lanseringen i mars av den avancerade maskritaren Prexision-80.

“Nu ser vi också fram emot ett namnbyte till Mycronic AB och att ytterligare förstärka vårt varumärke globalt”, avslutar Lena Olving.



Kontaktpersoner hos Micronic Mydata:
Lena Olving
VD och koncernchef
08 - 638 52 00
lena.olving@micronic-mydata.com                                 

Per Ekstedt
CFO
08 - 638 52 00

per.ekstedt@micronic-mydata.com