Gå till innehåll
25 FEB. 2015, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 25 februari, 2015 - Mycronic AB (publ), har erhållit order på en maskritare som ersätter ett äldre system för tillverkning av fotomasker för bildskärmar från en kund i Asien. Systemet är beräknat att levereras under första halvåret 2016.

Mycronic erbjuder maskritare för tillverkning av fotomasker inom olika tillämpningsområden. Dessa områden är tillverkning av bildskärmar (för bland annat TV, smarta telefoner och surfplattor) samt tillämpningar inom multi purpose marknaden, ett brett marknadssegment som omfattar många olika tillämpningar.

Mycronic har sedan mitten av 1990-talet levererat maskritare för tillverkning av fotomasker, vilka är nödvändiga i tillverkningen av alla platta bildskärmar. Mycronic har en unik ställning som den enda leverantören i världen av utrustning för tillverkning av avancerade fotomasker. Sedan år 2000 har Mycronic levererat cirka 65 maskritare för bildskärmstillämpningar. Drygt hälften av dessa är 10 år
eller äldre och att underhålla dessa system blir mer och mer utmanande. En del av Mycronics kunder med äldre maskritare har också behov av en mer modern produktionsutrustning.

Mycronic har som ett led i att erbjuda kunderna ett bredare val utvecklat en ersättningsstrategi för att adressera ovanstående behov. Mycronic erbjuder ett skalbart system, byggt på Prexision-platt-
formen, i utbyte mot ett äldre system. Kunderna ges därmed möjlighet att öka produktiviteten. Samtidigt säkerställs en för kunden långsiktig servicelösning av systemet.

”Det här är den första maskritaren till en kund i utbyte mot ett av deras äldre system. Maskritaren är skalbar, vilket ger kunden möjlighet till ytterligare uppgraderingar längre fram”, säger Magnus Råberg, affärsområdeschef för mönsterritare på Mycronic AB. ”För oss är det glädjande att presentera ett erbjudande som adresserar flera av våra kunders olika utmaningar.”

Prisnivån på ett ersättningssystem byggt på Prexision-plattformen ligger normalt i spannet 12–16 miljoner USD, beroende på konfiguration och typ av inbytessystem.


Kontaktpersoner hos Mycronic:
Magnus Råberg
Affärsområdeschef mönsterritare
08 - 638 52 00
magnus.raberg@mycronic.com

Per Ekstedt
CFO
08 - 638 52 00
per.ekstedt@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.

Mycronic offentliggör denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2015,  kl 08.00.