Gå till innehåll
19 MAJ 2020, 10:31
PRESSMEDDELANDE

Mycronic AB (publ) har beslutat att vidta försiktighetsåtgärder på grund av Covid-19 vid den kommande årsstämman som kommer att hållas den 25 juni 2020, klockan 10:00 i Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

  • Årsstämmans dagordning kommer att behandlas av stämmoordföranden och kommer att hållas kort och effektiv
  • Verkställande direktörens anförande kommer att istället för att hållas på stämman att finnas tillgängligt på mycronic.com senast 17 juni
  • Deltagare från Mycronic, inklusive styrelseledamöter och ledning, kommer att hållas till ett minimum
  • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras före, under eller efter årsstämman
  • Registratorn Computershare erbjuder en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman genom att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Mycronic rekommenderar aktieägare att använda tjänsten som Computershare erbjuder. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 08-518 01 559 eller via e-post på info@computershare.se
  • Aktieägare som är sjuka, har varit i kontakt med sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga utan uppmanas rösta via ombud
  • Alla externa gäster, inklusive media och andra intressenter, uppmanas att inte närvara vid stämman

Mycronic övervakar situationen noga och kommer att gå ut med information om ytterligare åtgärder måste vidtas.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lindqvist
Vd och koncernchef
Tel: +46 8 638 52 00, e-post: anders.lindqvist@mycronic.com

Torbjörn Wingårdh
Ekonomi- och finansdirektör
Tel: +46 8 638 52 00, e-post: torbjorn.wingardh@mycronic.com

Tobias Bülow
Director Investor Relations

Tel: +46 734 018 216, e-post: tobias.bulow@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 19 maj 2020, klockan 10:31.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com