Gå till innehåll
30 SEP. 2021, 15:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronics division Global Technologies har avyttrat Automation Engineering, Inc. (AEi) till Singapore-baserade ASM Pacific Technology.

AEi, som förvärvades av Mycronic 2016, utvecklar, tillverkar och säljer innovativa och marknadsledande lösningar för montering och testning av kameramoduler med hög precision till elektronikprodukter, så kallade CMAT-system (Camera Module Assembly and Test). AEi erbjuder en bred produktportfölj av helautomatiska aktiva linjeringslösningar för montering av kameramoduler samt för att mäta och testa kvaliteten under volymproduktion. Utrustningen är modulär och anpassas efter kundernas krav. Det största kundsegmentet är fordonsdustrin

”Vårt mål har varit att hitta en ägare med ett existerande brett erbjudande mot fordonsindustrin, som även har en ledande teknisk position inom aktiva linjeringslösningar för kamera- och sensormontering och därmed kan få utväxling på teknologin och kunnandet i AEi. Vi anser oss ha funnit en sådan ägare i ASM Pacific Technology,” säger Michael Chalsen, Sr VP Global Technologies på Mycronic.

”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla AEis globala ledande marknadsposition och teknologi tillsammans med ASM Pacific Technology och kunna möjliggöra helhetslösningar för fordonsindustrin och näraliggande marknader,” säger Jean Marc Peallat, General Manager, AEi.

Transaktionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2021 eller första kvartalet 2022, givet uppfyllande av sedvanliga villkor samt efter myndighetsgodkännande.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Chalsen
Sr VP Global Technologies
Tel: +1 978 495 9418, e-post: michael.chalsen@mycronic.com

Sven Chetkovich
Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19, e-post: sven.chetkovich@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 30 september 2021, klockan 15:00.

Om Mycronic
Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.mycronic.com