Gå till innehåll
11 FEB. 2022, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Valberedningen i Mycronic AB (publ) föreslår inför årsstämman den 5 maj 2022 omval av Patrik Tigerschiöld, Arun Bansal, Anna Belfrage, Katarina Bonde, Staffan Dahlström och Robert Larsson samt nyval av Bo Risberg till bolaget styrelse. Valberedningen föreslår vidare omval av Patrik Tigerschiöld som styrelsens ordförande.

Bo Risberg har en lång och gedigen industriell erfarenhet, inkluderande 14 år på Hilti Corporation, av vilka 6 år som COO och 7 år som VD. Utöver detta har Bo Risberg 14 års erfarenhet från olika roller inom ABB. Sedan 2013 är Bo Risberg bland annat industriell rådgivare till EQT AB. Idag är han styrelseordförande i Dellner Couplers AB, danska Ellab A/S samt styrelseledamot i schweiziska Stäubli International AG.

 

Mycronics valberedning består av Henrik Blomquist, utsedd av Bure Equity AB, Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden, Patrik Jönsson, utsedd av SEB Fonder samt Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande. Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman i Mycronic AB den 5 maj 2021 och representerade 46,9 procent av antalet röster och aktier i bolaget per den 31 augusti 2021.

 

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Blomquist
VD Bure Equity AB
Tel: +46 70 824 44 74

E-post: henrik.blomquist@bure.se

 

Sven Chetkovich
Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19
E-post: sven.chetkovich@mycronic.com

 
Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 11 februari 2022, klockan 08:00.

 

Om Mycronic

Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.mycronic.com