Gå till innehåll
24 MARS 2014, 13:48
PRESSMEDDELANDE

Maskritaren Prexision-80 erbjuder förbättringar i bildkvalitet, vilket ökar effektiviteten i produktionen hos fotomasktillverkarna och möjliggör tillverkning av framtidens bildskärmsprodukter. Prexision-80 ersätter Prexision-8 som den mest avancerade maskritaren.

Prexision-80 bygger på den väl beprövade Prexision-plattformen och innehåller flera nya tekniska lösningar som ger högre prestanda. Maskinen är utvecklad för en kostnadseffektiv tillverkning av de mest avancerade fotomaskerna.

“Både fotomasktillverkarna och bildskärmstillverkarna möter allt fler utmaningar för att tillverka de mest avancerade produktenar. Vi ser en fortsatt trend mot skärmar med allt högre upplösning, vilket ställer högre krav på fotomaskerna. En ny maskritare behövs därför”, säger Magnus Råberg, affärs-områdeschef för Mönsterritare på Micronic Mydata AB och tillägger: “Förbättringarna med Prexision-80 innebär bättre produktionsplanering och högre produktionsutbyte för fotomasktillverkarna samt ett högre produktionsutbyte för bildskärmstillverkarna.” 

Prexision-80 kan levereras under andra halvåret 2014.

  
Kontaktperson hos Micronic Mydata: 
Magnus Råberg

Affärsområdeschef Mönsterritare
08 - 638 52 00

magnus.raberg@micronic-mydata.com

Om Micronic Mydata AB
Micronic Mydata AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions-utrustning till elektronikindustrin. Micronic Mydatas huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.micronic-mydata.com

Micronic Mydata AB (publ), noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap: MICR, lanserar maskritaren Prexision-80 för bildskärmstillämpningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2014.