Gå till innehåll
21 OKT. 2015, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Tredje kvartalet juli-september 2015

  • Orderingången uppgick till 559 (842) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 605 (338) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 262 (37) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,33 (0,31) SEK

  Delårsperioden januari-september 2015

  • Orderingången uppgick till 1 341 (1 410) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 194 (819) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 289 (45) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,52 (0,34) SEK

  Utsikter
  Styrelsens bedömning kvarstår att försäljningen 2015 kommer att vara i nivån 1 650 – 1 750 MSEK.

  Starkt koncernresultat
  “Tredje kvartalet, och årets första nio månader, visar en bra utveckling vad gäller försäljning och bruttomarginaler inom båda affärsområdena. Rensat för valutaeffekter är försäljningsökningen 30 procent. Vi har bland annat levererat en avancerad maskritare för bildskärmstillämpningar, vilket bidrar väsentligt till rörelseresultatet. Orderboken är fortsatt stor efter den leveransen, och uppgick efter kvartalets utgång till 849 MSEK, vilket är drygt 100 MSEK högre än föregående år. Under fjärde kvartalet ska ytterligare en avancerad maskritare levereras”, säger Lena Olving, VD och koncernchef för Mycronic AB.

  Mycronics lanseringar av nya produktionslösningar för en effektiv elektronikproduktion har lett till ökad efterfrågan inom Mycronics båda affärsområden, vilket har stärkt bolagets marknadsposition och finansiella ställning. På nio månader har Mycronic erhållit order på totalt sju maskritare för olika tillämpningar. Mottagandet av bolagets ersättningserbjudande till kunder med äldre maskritare för bildskärmstillverkning har varit positivt, med tre ordrar hittills i år.

  Mycronics investeringar på produktutveckling inom befintliga produktområden kompletteras nu med satsningar på större tekniksteg inom ytmontering. Genom att bredda produkterbjudandet till andra segment skapas möjligheter till en positionsförflyttning, vilket ligger i linje med bolagets tillväxtstrategi.

  ”Förutom att underhålla och utveckla vårt befintliga erbjudande satsar vi på produktutveckling för nya behov och nya marknader inom ytmontering. Det gäller både geografiska marknader och nya produktsegment. Vi vill säkerställa framtagandet av ett attraktivt produkterbjudande som motsvarar kundernas höga krav på effektiv elektronikproduktion inom andra segment än våra traditionella. Därför har vi under tredje kvartalet ingått ett samarbete med ett högteknologiskt konsultbolag i Asien. Vi ökar alltså tempot i exekveringen av vår produktutvecklingsstrategi inom ytmontering. Genom samarbetet kompletterar vi vår unika kompetens med specifik teknik- och marknadskompetens för nya kundbehov”, säger Lena Olving.

  Mycronic bedömer att kostnaderna för att genomföra denna satsning kommer att ligga på en hög nivå under ett antal år framöver. Det är gynnsamt att göra detta när koncernen visar både bra försäljning och goda resultat. Med dessa möjligheter till unika satsningar bekräftas logiken i Mycronics sammanslagning av två bolag 2009 som verkar inom olika delar av elektronikindustrin.

  Kontaktpersoner hos Mycronic:
  Lena Olving
  VD och koncernchef
  08 - 638 52 00
  lena.olving@mycronic.com
                                                     

  Per Ekstedt
  CFO
  08 - 638 52 00
  per.ekstedt@mycronic.com

  Om Mycronic
  Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionslösningar till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com.

  Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR