Gå till innehåll
20 OKT. 2016, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

9 månader med stark orderingång - exekvering av strategin för tillväxt Mycronic uppvisar en stark utveckling under årets första nio månader. Orderingången och nettoomsättningen ökade 44 respektive 9 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 22 procent. Efterfrågan på koncernens produkter är gynnsam, mycket tack vare lanseringar av produkter som bland annat breddar koncernens adresserbara marknad. Koncernen har också stort fokus på satsningar för framtida tillväxt, både genom satsningar på egen produktutveckling och genom förvärv.

Tredje kvartalet juli-september 2016

  • Orderingången uppgick till 367 (559) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 497 (605) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 148 (262) MSEK 
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,17 (2,33) SEK

Perioden januari-september 2016

  • Orderingången uppgick till 1 936 (1 341) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 303 (1 194) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 286 (289) MSEK 
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,25 (2,52) SEK

Utsikter
Styrelsens bedömning kvarstår att nettoomsättningen 2016 kommer att vara i nivån 1 900 MSEK, exklusive effekter genom förvärv.

VD kommenterar 
De första nio månaderna har visat god efterfrågan på koncernens produktionslösningar. Koncernens orderingång ökade 44 procent jämfört med samma period 2015 och nettoomsättningen ökade 9 procent. Vi gör betydande satsningar på produktutveckling för att säkra konkurrenskraften. Samtidigt redovisar vi ett rörelseresultat på 286 MSEK, vilket ger en marginal på 22 procent, för årets första nio månader. Orderstocken uppgår till 1 699 MSEK.

Den globala marknaden för ytmonteringsutrustning hade en negativ utveckling 2015, medan Mycronic behöll volymer och marginaler. Avmattningen har påverkat affärsområde SMT, framför allt under första halvåret 2016. Tredje kvartalet visar en förbättring avseende orderingång och nettoomsättning jämfört med tredje kvartalet 2015.

Mycronic har erhållit order på nio maskritare hittills i år. Den nyligen lanserade Prexision-800 säkerställer en effektiv produktion av de mest komplexa fotomaskerna till framtidens smarta 4K-telefoner och avancerade AMOLED-bildskärmar. Ersättningserbjudandet ger kunderna en lösning för att säkerställa en långsiktigt hög produktivitet vid fotomasktillverkning.

Satsningarna på produktutveckling inom ytmonteringsutrustning fortsätter i linje med strategin. Vi har lanserat nya produkter och därmed breddat produkterbjudandet, vilket skapar tillväxtmöjligheter. Introduktionen av en uppdaterad MY600 för dispensering av flera olika monteringsvätskor riktar sig till nya segment på marknaden för ytmontering, geografiskt och produktmässigt. Introduktionen har fått ett positivt mottagande på marknaden.

För att nå långsiktig hållbar tillväxt omfattar Mycronics strategi även förvärv. Under 2016 har vi förvärvat det tyska bolaget RoyoTech, som utvecklat de strategiska lagringslösningar som är en integrerad del i Mycronics erbjudande för den smarta fabriken. I augusti undertecknades ett avtal om förvärv av Axxon, en ledande aktör på dispenseringsmarknaden i Kina. Förvärvet är strategiskt viktigt då Axxons teknologi och marknadsposition på ett utmärkt sätt kompletterar vår egen ställning, vilket tillsammans gör oss till en ledande global aktör.

Mycronic fortsätter att i högt tempo exekvera strategin för tillväxt och samtidigt leverera resultat.

Lena Olving,Verkställande direktör och koncernchef

Kontaktpersoner hos Mycronic:                                            

Lena Olving
VD och koncernchef
08 - 638 52 00
lena.olving@mycronic.com 

Per Ekstedt
CFO
08 - 638 52 00

per.ekstedt@mycronic.com 

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionslösningar till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök www.mycronic.com

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.