Gå till innehåll
8 APR. 2021, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Mycronic AB publicerar idag bolagets års- och hållbarhetsredovisning för 2020. Årsredovisningen kan laddas ner i pdf-format från företagets webbplats, www.mycronic.se.

En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisning kommer att finnas tillgänglig i slutet av april och distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få en sådan.
 

För mer information kontakta:
Tobias Bülow
Director Investor Relations

Tel: +46 734 018 216, e-post: tobias.bulow@mycronic.com

Denna information är sådan information som Mycronic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 8 april 2021, klockan 08:00.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com