Gå till innehåll
25 APR. 2024, 08:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronic AB (publ) har erhållit en inbytesorder på en Prexision 80 Evo från en befintlig kund i Asien. Ordervärdet ligger i intervallet 27-30 MUSD. Systemet är planerat att levereras under det tredje kvartalet 2025.

Maskritaren Prexision 80 Evo tillgodoser marknadens krav på komplexa mönster gällande fotomasker för bildskärmar.

”Denna order på en Prexision 80 Evo är lagd inom vårt inbytesprogram, som utgör en viktig del av Mycronics kunderbjudande för att hjälpa kunderna att genomföra generationsskiften i sin maskinpark. Med denna inbytesorder på en Prexision 80 Evo, ökar kunden sin kapacitet att producera komplexa fotomasker till bildskärmsindustrin”, säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic.

Mycronics division Pattern Generators erbjuder maskritare och mätsystem inom bildskärmstillverkning och produktion av halvledare.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlott Samuelsson
Sr VP Pattern Generators
Tel: +46 70 984 42 82
E-post: charlott.samuelsson@mycronic.com

Sven Chetkovich
Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19
E-post: sven.chetkovich@mycronic.com


Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 25 april 2024, klockan 8:00.

Om Mycronic
Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Mexiko, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland, USA och Vietnam. Mycronic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.mycronic.com