Gå till innehåll
27 AUG. 2021, 08:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronic AB (publ) har erhållit en order på ett SLX-system från en ny kund i Asien. Ordervärdet ligger i intervallet 4-6 MUSD. Systemet är planerat att levereras under det tredje kvartalet 2022.

Den laserbaserade maskritaren SLX möter en stigande efterfrågan på fotomasker till halvledarindustrin, samt ett kommande ersättnings- och moderniseringsbehov. Fotomasker tillverkade av laserbaserade maskritare är mycket viktiga och står för 70-75 procent av alla producerade fotomasker för halvledartillverkning. SLX är en ny och modern maskritare baserad på samma teknologi som Mycronics maskritare för bildskärmar.

”SLX moderna design, prestanda, produktivitet och tillförlitlighet tillhandahåller en attraktiv lösning för kunder som tillverkar fotomasker till halvledarindustrin. Detta understryks när vi får förtroendet att leverera SLX till en ny kund,” säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic.

Mycronic erbjuder maskritare för tillverkning av fotomasker inom flera tillämpningsområden. Dessa utgörs av bildskärmstillverkning (TV, smarta telefoner och surfplattor), tillverkning av halvledare och tillämpningar inom multi-purpose-marknaden, ett brett segment som omfattar många olika tillämpningsområden.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlott Samuelsson
Sr VP Pattern Generators
Tel: +46 70 984 42 82, e-post: charlott.samuelsson@mycronic.com

Sven Chetkovich
Director Investor Relations

Tel: +46 70 558 39 19, e-post: sven.chetkovich@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 27 augusti 2021, klockan 08:00.

Om Mycronic
Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.mycronic.com