Gå till innehåll
17 MARS 2020, 08:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronic AB (publ) har erhållit en order på SLX-maskritare från Intel Corporation, för installation i USA. Ordern består av de första två SLX-maskritarna med den valda konfigurationen. Det sammanlagda ordervärdet för de två SLX-maskritarna ligger i intervallet 10–15 MUSD. Det första systemet är planerat för leverans under det första halvåret 2021 medan det andra systemet är planerat för leverans senare samma år.
 

Den laserbaserade maskritaren SLX lanserades i slutet av oktober 2019 för att möta en stigande efterfrågan på fotomasker till halvledarindustrin, vilken drivs av långsiktiga trender, samt för att möta ett kommande ersättnings- och moderniseringsbehov. Fotomasker tillverkade av laserbaserade maskritare är mycket viktiga vid tillverkningen av halvledare och står för 70-75% av alla producerade fotomasker. SLX är en ny och modern maskritare baserad på samma teknologi som maskritare för bildskärmar, där den nyligen lanserade kontrollplattformen Evo utgör en del.
 

Mycronic erbjuder maskritare för tillverkning av fotomasker inom flera tillämpningsområden. Dessa utgörs av bildskärmstillverkning (TV, smarta telefoner och surfplattor), tillverkning av halvledare och tillämpningar inom multi-purpose-marknaden, ett brett segment som omfattar många olika tillämpningsområden.


”Intel Corporation är en världsledande halvledartillverkare som driver fotomaskutvecklingen inom halvledarindustrin. Denna order och det samarbete den medför ger unik och värdefull erfarenhet. Ordern är även ett erkännande och bekräftar att SLX kan möta de allra högst ställda kraven på laserbaserade maskritare”, säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic.


För ytterligare information kontakta:
Charlott Samuelsson
Sr VP Business Area Pattern Generators
Tel: +46 709 844 282
charlott.samuelsson@mycronic.com


Tobias Bülow
Director Investor Relations
Tel: +46 734 018 216
tobias.bulow@mycronic.com


Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 17 mars 2020, klockan 08:00.


Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com