Gå till innehåll
18 JUNI 2021, 16:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronic har förlängt avtalet med Handelsbanken avseende bankfinansiering om 1 000 MSEK fram till maj 2025 i syfte att fördela förfallostrukturen över tid.

Avtalet med Handelsbanken har förlängts med två år till maj 2025 samtidigt som avtalet med Nordea om bankfinansiering om 1 000 MSEK med löptid till maj 2023 kvarstår. Sammantaget har Mycronic fortsatt tillgång till bankfinansiering om 2 000 MSEK.

”Förlängningen av avtalet med Handelsbanken fördelar förfallostrukturen över tid och bidrar till att stärka handlingsutrymmet för fortsatta förvärv och tillväxt”, säger Torbjörn Wingårdh, CFO.

För mer information, vänligen kontakta:
Torbjörn Wingårdh
CFO
Tel: +46 8 638 52 00, e-post: torbjorn.wingardh@mycronic.com

Tobias Bülow
Director Investor Relations
Tel: +46 734 018 216, e-post: tobias.bulow@mycronic.com

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com