Gå till innehåll
10 MAJ 2021, 08:55
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Mycronic förvärvar atg Luther & Maelzer GmbH (”atg”), en ledande global utvecklare, tillverkare och leverantör av avancerad utrustning för elektrisk testning av kretskort och substrat. Förvärvet stärker och breddar Mycronics erbjudande och skapar en plattform inom elektrisk testning.

atg, med cirka 190 medarbetare och säte i Wertheim i Tyskland, utvecklar, producerar och säljer avancerad utrustning som testar, mäter och kontrollerar kretskort och substrat. atgs ledande position bygger på egenutvecklad teknologi för så kallad Flying Probe Test (FPT) och Grid Test. Den asiatiska marknaden med fokus på Kina och Taiwan utgör omkring tre fjärdedelar av nettoomsättningen.

”Marknaden för kretskortstillverkning utvecklas väl och förväntas växa ytterligare under de närmaste åren. Med atg breddar vi vårt erbjudande och skapar en plattform inom elektrisk testning. Förvärvet stärker Mycronic som helhet och understryker division Global Technologies fokus på ledande nischteknologier som har förutsättningar att växa snabbare än marknaden som helhet,” säger Anders Lindqvist, vd och koncernchef på Mycronic.

Mycronics förvärv av atg omfattar hela bolagets globala verksamhet, inklusive bolag i Taiwan, Tyskland och Kina. Genom transaktionen som förväntas avslutas i slutet av juni 2021 blir atg en del av Mycronics division Global Technologies.

Under 2020 uppgick atgs intäkter till cirka 420 MSEK med en rörelsemarginal om cirka 22 procent. Köpeskillingen uppgår till cirka 1 100 MSEK (125 MUSD) på kassa- och skuldfri basis och finansieras med en kombination av egna medel och bankfinansiering. Säljare är amerikanska Cohu, Inc.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lindqvist
Vd och koncernchef
Tel: +46 8638 52 00, e-post: anders.lindqvist@mycronic.com

Tobias Bülow
Director Investor Relations

Tel: +46 734 018 216, e-post: tobias.bulow@mycronic.com

Mycronic är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande 10 maj 2021, klockan 08:55.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com