Gå till innehåll
27 OKT. 2017, 16:30
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 27 oktober 2017 – Mycronic AB (publ), förvärvar 100 procent av aktierna i VIT S.A.S (Vi TECHNOLOGY), med säte i Saint Egrève, Frankrike. Köpeskillingen uppgår till 8 MEUR (cirka 77 MSEK) på skuldfri basis och finansieras med egna medel.   

Mycronic är en global leverantör av produktionsutrustning som kännetecknas av hög precision och hög flexibilitet och som bygger på avancerad mjukvara. Marknadsområde Ytmontering (SMT) inom affärsområde Assembly Solutions erbjuder utrustning för applicering av lodpasta, placering av komponenter på kretskort, förvaringslösningar samt mjukvara för effektiv elektronikproduktion, vilka utgör delar av en SMT produktionslina. Mycronic har ett långsiktigt finansiellt mål att nå en nettoomsättning på 5 miljarder. Förvärv är en del av denna tillväxtstrategi.  

Vi TECHNOLOGY utvecklar, tillverkar och säljer innovativa inspektionslösningar för monteringsprocessen vid kretskorttillverkning och har levererat cirka 3 000 utrustningar till 500 kunder. Utrustningarna finns främst inom marknadssegment som fordon, industri, infrastruktur inom telekom, konsument, medicin, samt rymd- och flyg. Produkterbjudandet omfattar utrustning för inspektion av lodpastaapplicering, SPI och utrustning för automatisk optisk inspektion av kretskort, AOI. Inspektionsutrustning är ytterligare en del i en SMT produktionslina. Vi TECHNOLOGY har dotterbolag i Singapore, Tyskland och USA och har knappt 100 anställda. Den tekniska kompetensen är hög, hälften av de anställda är ingenjörer eller tekniska doktorer.  

Marknaden för inspektionsutrustning uppgick 2016 till 610 MUSD (Prismark 2017). I takt med att komplexiteten ökar ställs allt högre krav på inspektion under tillverkningsprocessen. Marknaden bedöms ha en årlig genomsnittlig tillväxt om 5 procent.

Vi TECHNOLOGY har de senaste åren gjort en medveten satsning på teknikskiftet till nästa generations 3D-inspektionsutrustning. Investeringarna har lett till kvalificerade inspektionslösningar inom SMT. Detta har medfört omfattande utvecklingskostnader och har påverkat rörelseresultatet negativt. Med Mycronic som ägare får Vi TECHNOLOGY tillgång till ett omfattande globalt försäljningsnät och serviceorganisation, vilket breddar och stärker Vi TECHNOLOGYs närvaro globalt.

“Genom Mycronic 4.0 erbjuder vi redan avancerad mjukvara som möjliggör effektiv planering, materialhantering, snabba omställningar, intelligent komponentförvaring och automatisk påfyllnad av komponenter. Trenden mot ökad miniatyrisering ställer allt högre krav på produktionslinans precision och flexibilitet. Med förvärvet av Vi TECHNOLOGY får vi tillgång till avancerad inspektionsutrustning, mjukvara samt spetskompetens. Kunderna får en komplett och integrerad produktionslina för att ytterligare förbättra sin produktivitet. Vi fortsätter investera för att utveckla avancerade lösningar baserade på vår gemensamma spetskompetens. Den unika kombinationen av jet printing (MY700) och integrerad inspektion (SPI) kommer att skapa nya sätt att optimera produktionen”, säger Thomas Stetter, affärsområdeschef för Assembly Solutions på Mycronic.

”Med Mycronic som ägare kommer Vi TECHNOLOGY att få tillgång till nya kunder och marknader, samt kunna accelerera utvecklingen av innovativ 3D-inspektionsutrustning. Nyckeln till en framgångsrik tillverkningsprocess är att ha tillgång till användbar högkvalitativ inspektionsdata. Tillsammans kommer vi att kunna genomföra industri 4.0-initiativ och erbjuda kunderna en komplett integrerad produktionslina. Vi har samma värderingar, delar en passion för innovation och har en gemensam ambition att leverera kvalificerade lösningar som tillgodoser snabbt ökande krav hos kunderna inom ytmontering”, säger François Amblard VD för Vi TECHNOLOGY.

Förvärvet genomförs omgående och konsolideras i koncernen från förvärvsdagen. Påverkan på koncernens nettoomsättning och resultat 2017 bedöms vara marginell.   

Kontaktpersoner hos Mycronic:                              
Thomas Stetter
Affärsområdeschef Assembly Solutions                                   
Tel: 08 - 638 52 00
thomas.stetter@mycronic.com

Torbjörn Wingårdh
CFO                                   
Tel: 08 - 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com                                        

Om Mycronic AB Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com 

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.  

Mycronic är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 27 oktober 2017, kl 16.30.