Gå till innehåll
22 DEC. 2014, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 22 december, 2014 - Mycronic AB (publ), justerar idag utsikterna för helårsförsäljningen 2014 uppåt.

Bolagets hittillsvarande bedömning har varit att helårsförsäljningen 2014 kommer att vara i nivån  1 150 – 1 250 MSEK. Båda affärsområdena, Ytmontering och Mönsterritare, har utvecklats över förväntningarna, vilket leder till att bolaget nu gör en ny bedömning av helårsförsäljningen.

Bolagets nya bedömning är att försäljningen 2014 kommer att uppgå till cirka 1 440 MSEK.

“Vi erhöll i september 2014 order på en maskritare Prexision-80 för kostnadseffektiv tillverkning av  de mest avancerade fotomaskerna för bildskärmstillverkning. Vid ordertillfället bedömdes att leverans skulle ske under första kvartalet 2015 ”, säger Lena Olving, VD och koncernchef för Mycronic AB.  “Färdigställandet av den nyutvecklade maskinen har gått snabbare än planerat och vi har tillsammans med kunden kommit överens om att leverera maskinen redan i slutet av innevarande år. Leveransen av P-80 maskinen är den främsta orsaken till att vi nu justerar upp helårsförsäljningen för 2014.” 
 
Kontaktpersoner hos Mycronic:
Lena Olving
VD och koncernchef
08 - 638 52 00
lena.olving@mycronic.com

Per Ekstedt
CFO
08 - 638 52 00
per.ekstedt@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag
i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com.

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap: MYCR.

Mycronic offentliggör denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2014, kl 08.00.