Gå till innehåll
23 OKT. 2019, 19:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Mycronic AB (publ) lanserar SLX, en ny laserbaserad maskritare för halvledarindustrin. Introduktionen av SLX markerar även Mycronics återinträde på denna marknad, med första planerad leverans runt årsskiftet 2020. SLX lanseras för att möta en stigande efterfrågan för enklare fotomasker till halvledarindustrin, vilken drivs av långsiktiga trender, samt för att möta ett kommande ersättnings- och moderniseringsbehov. Det totala behovet uppskattas till 5-8 nya maskritare per år de kommande åren och marknaden för laserbaserade maskritare bedöms uppgå till 30-50 MUSD. Trots att det redan finns konkurrenter inom detta segment är Mycronics långsiktiga ambition att ta en majoritet av kommande affärer.

Mycronic erbjuder för närvarande maskritare för tillverkning av fotomasker inom flera tillämpningsområden. Dessa utgörs av bildskärmstillverkning (TV, smarta telefoner och surfplattor) samt tillämpningar inom multi-purpose-marknaden, ett brett segment som omfattar många olika tillämpningsområden. Mycronic underhåller även den existerande installerade basen av halvledarmaskritarna Sigma och Omega.

Omkring 600 000 fotomasker produceras årligen för halvledarindustrin och 70-75% av dessa är enklare fotomasker, ritade av laserbaserade maskritare. Dessa maskritare fortsätter därmed att vara mycket viktiga vid tillverkningen av halvledare. Investeringarna har dock varit fokuserade på avancerade maskritare. Under senare år har marknaden för laserbaserade maskritare haft en positiv utveckling, drivet av flera långsiktiga trender. En är tillväxten i mogna designnoder, drivet av exempelvis sakernas internet och tillämpningar inom fordonsindustrin, där driftsäkerhet och tillverkningskostnad är viktiga parametrar. Ytterligare en trend är den pågående utbyggnaden av halvledarindustrin i Kina, vilket driver behovet av både avancerad och enklare utrustning. Utöver ny efterfrågan finns ett kommande ersättningsbehov inom segmentet för enklare maskritare. De installerade maskinerna är mellan 15-25 år gamla, komplicerade att underhålla och har höga driftskostnader.

SLX baseras på samma teknologi som maskritare för bildskärmar, där den nyligen lanserade kontrollplattformen Evo utgör en del. Genom att dela teknologisk plattform med maskritare för bildskärmar kan synergier uppnås inom nuvarande och framtida teknologisk utveckling samt genom att använda den existerande serviceorganisationen.

”Vi har haft en nära dialog med ledande aktörer inom halvledarindustrin och det står klart att vi kan erbjuda våra kunder en modern, attraktiv och kostnadseffektiv lösning inom segmentet laserbaserade maskritare. Genom att samordna utvecklingssatsningar för bildskärms- och halvledarindustrin kan Mycronic säkerställa långsiktiga partnerskap med kunder inom båda dessa industrisegment”, säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic.

För ytterligare information kontakta:
Charlott Samuelsson
Sr VP Business Area Pattern Generators
Tel: +46 709 844 282
charlott.samuelsson@mycronic.com

Sven Chetkovich
Tf Director IR & Corporate Communications
Tel: +46 70 558 39 19
sven.chetkovich@mycronic.com

Mycronic är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 23 oktober 2019, kl 19.00. 

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic (MYCR) är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com