Gå till innehåll
30 SEP. 2019, 14:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronic AB (publ) lanserar Evo, en ny kontrollplattform för maskritare. Evo baseras på den senaste teknologin och är designad för att möta nya krav inom fotomasktillverkning rörande produktionsautomatisering, avancerade uppkopplingsmöjligheter samt datahantering.

Mycronic erbjuder maskritare för tillverkning av fotomasker inom flera tillämpningsområden. Dessa utgörs av bildskärmstillverkning (TV, smarta telefoner och surfplattor) samt tillämpningar inom multi-purpose-marknaden, ett brett segment som omfattar många olika tillämpningsområden.

Industritrenden mot ökad automatisering och dataanalys drivs av behovet av en renare, optimerad och stabilare produktionsmiljö i syfte att uppnå högre produktionsutbyte (yield). Evo-plattformen är utvecklad för att stödja denna trend.

Kontrollplattformen Evo baseras på en ny mjukvaru- och hårdvaruarkitektur som är designad för att möta framtidens krav inom såväl produktionsautomation som tillämpningar inom big data. Eftersom kunderna har olika lösningar inom automatisering och datahantering är Evo-plattformen designad för att kunna konfigureras i syfte att möta olika kundbehov på ett effektivt sätt.

Evo kommer till en början att lanseras för Prexision-serien för storlek generation 8 samt för FPS-serien. Det första systemet med den nya kontrollplattformen förväntas skeppas i mitten av 2020. Maskritare tillverkade med den nya plattformen kommer att ha Evo i produktnamnet.

”Evo är en avancerad kontrollplattform designad att möta framtidens behov inom fotomaskindustrin. Den har stor potential att förbättra produktionsutbytet genom att öppna upp möjligheten att använda big data och uppkoppling maskin-till-maskin vid tillverkning av fotomasker”, säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic.

För ytterligare information kontakta:
Charlott Samuelsson
Sr VP Business Area Pattern Generators
Tel: +46 709 844 282
charlott.samuelsson@mycronic.com

Sven Chetkovich
Tf Director IR & Corporate Communications
Tel: +46 70 558 39 19
sven.chetkovich@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 30 september 2019, klockan 14:00.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic (MYCR) är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com