Gå till innehåll
25 JAN. 2019, 12:05
PRESSMEDDELANDE

Mycronic är det ledande svenska högteknologiska företaget som förser elektronikindustrin med högprecis och flexibel produktionsutrustning. Mycronic lyfter återigen sina kunders förmåga till flexibel och lönsam elektronikproduktion – nu i form av en komplett ytmonteringslina, avsedd för smarta fabriker. Vid IPC APEX 2019 (29–31 januari, San Diego Convention Center, monter 2141) kommer företaget att visa kapaciteten hos sin nya MYPro Line, som omfattar toppmodern jet printing, 3D SPI, ytmontering, 3D AOI och intelligenta lagringslösningar.

En intelligent produktionslina från en enda leverantör
Vid APEX 2019 visar Mycronic en framtidssäker produktionslina, optimerad för maximal tillgänglighet även i de mest krävande produktionsmiljöer. Den helt mjukvarustyrda MYPro Line består av den mångsidiga MY700 Jet Printer och Jet Dispenser, den högprecisa PI-serien för 3D-inspektion av lodpasta, ytmonteringsmaskiner MY300, 3D AOI-system i K-serien för automatisk optisk inspektion av kretskort, avancerad programvara för processförbättring samt det intelligenta lagringssystemet SMD Tower. Med en integrerad lina från en och samma leverantör kan elektroniktillverkare dra nytta av kontinuerlig processförbättring i realtid och proaktiv komponentpåfyllning. Dessutom möjliggörs såväl horisontell som vertikal fabriksintegrering.

Höghastighetsdispensering av lodpasta ersätter traditionell stencilteknik
Mycronics unika MY700 Jet Printer och Jet Dispenser kan applicera en rad olika monteringsvätskor i nästan vilken punktstorlek som helst för de mest skilda komponenter och applikationer. Den mångsidiga, programvarudrivna och modulära lösningen möjliggör full spårbarhet, tillsammans med kopplingar till SPI- och MES-system. Den nya tvåmaskinslösningen med MY700 kommer att presenteras på APEX där två MY700 samverkar sömlöst som en enda maskin med fördubblad kapacitet. Denna plattform med beröringsfri höghastighetsdispensering av lodpasta och andra monteringsvätskor kan ersätta stenciltryckare i de flesta produktionsmiljöer och erbjuder mängder av ytterligare möjligheter. Systemet kan utrustas med ejektorer för lodpasta riktade till många olika tillämpningar, från krävande högvolymproduktion ner till flexibel montering av enstycksserier. Därmed kan de mest utmanande flexkort och täta komponentlayouter hanteras. När det gäller höghastighetsdispensering av lim kan MY700 utrustas med mångsidiga limejektorer för många olika tillämpningar och komponenttekniker.

Lodpastadefekter elimineras med SPI
Integreringen av PI-serien för 3D-inspektion av lodpasta i MYPro Line gör det möjligt att mäta lodpastavolymen med extrem precision. Automatisk gruppering av appliceringspunkter bidrar till att förbättra process- och toleransinställningarna över tid, och operatörerna kan övervaka lodpastadispenseringen i realtid både online och offline. Kombinationen av högprecisa SPI-data och en rad intelligenta auto-programmeringsfunktioner säkerställer högkvalitativ inspektion som avsevärt kan förbättra produktionsutbytet, oavsett operatörernas erfarenhet.

Perfekta lödfogar oavsett hastighet
Mycronic presenterar sin nya add-on and repair-lösning för dispensering av lodpasta i ytmonteringslinor. Med denna lösning i monteringslinan efter stenciltryckaren kan stencilerna förenklas, nivåstenciler elimineras och det totala utbytet vid höghastighetsproduktion ökas genom att de svåraste lödfogarna överlåts till det mjukvarustyrda jetdispenserings- och inspektionssystemet.
Det är välkomna nyheter för elektroniktillverkare som använder SMT-monteringslinor i högvolymproduktion och som idag förlitar sig på stenciltryckare. Mycronic-lösningen innehåller ett 3D SPI-system i PI-serien kombinerat med en MY700 Jet Printer i samma monteringslina. Detta är en helintegrerad jetdispenserings- och inspektionslösning som kan användas för att komplettera saknad lodpasta från stenciltryckarprocessen, addera lodpasta för svåra områden på kretskortet eller automatiskt tillsätta lodpasta med hög precision på ett befintligt lodpastatryck för att uppnå en perfekt mängd lodpasta för specifika lödfogar.

Nykomlingar i ytmonteringsserien MY300
För att ytterligare öka sina kunders produktionshastighet presenterar Mycronic två nya ytmonteringsmaskiner: höghastighetsmaskinen MY300HX, samt MY300EX för högprecisionsmontering och udda kapseltyper. Monteringslinor baserade på de nya modellerna ger samma flexibilitet som Mycronics högkapacitets Synergy-linor, med upp till dubbelt så stor produktivitet, beroende på komponentmix. Den presenterade lösningen utgör en kompakt, flexibel och framtidssäker ytmonteringslina med en nominell produktivitet om 100 000 komponentplaceringar per timme, vilket ger kunderna utmärkt avkastning på investeringen.

Kontinuerliga förbättringar av produktionsutbyte och produktionskvalitet
På samma sätt ger 3D-systemen i K-serien för automatisk optisk inspektion av kretskort förbättrad processövervakning i syfte att kontinuerligt förbättra produktionsutbyte och kvalitet även med mycket komplexa produktgeometrier. Detta gör det möjligt att säkerställa god testbarhet, att minimera antalet falska varningar och att effektivt kunna utnyttja stora bildbibliotek med hjälp av avancerade algoritmer.
– Tillägget av lodpastainspektion och automatiserad optisk inspektion inte bara kompletterar vår produktionslina, utan ger också värdefull processinformation till operatören som då kan anpassa produktionen i realtid och höja produktkvaliteten, säger dr Thomas Stetter, Sr VP Assembly Solutions inom Mycronic.

Kortaste vägen till en smartare framtid
När elektroniktillverkare utvecklar sin förmåga att hantera mer komplexa produktionsplaner och utmanande komponentteknologier, finns Mycronics nya fabriksautomatiseringslösningar på plats för att garantera högsta möjliga maskinutnyttjande och monteringskvalitet för alla typer av framtida tillämpningar.
– Tack vare mer omfattande integration och en högre grad av mjukvarustyrning kan vi nu erbjuda kunderna en integrerad uppsättning modulära teknikplattformar som blir allt mer kraftfulla över tid. Det är en komplett uppsättning mogna lösningar som baseras på det senaste inom tekniken och som kan integreras i varje intelligent fabriksmiljö. Oavsett hur oförutsägbara morgondagens produktionsutmaningar än må vara, är den kortaste vägen till en smartare framtid tydligt utstakad, avslutar dr Thomas Stetter.

Hela serien av ytmonteringslösningar kommer att visas i Mycronic-montern vid IPC APEX 2019, 29–31 januari vid San Diego Convention Center, monter 2141.

För ytterligare information, kontakta:
Dr Thomas Stetter
Sr VP Assembly Solutions
Tel: +46 8 638 52 00, e-post: thomas.stetter@mycronic.com

Simon Sandgren
Marketing Director Assembly Solutions
Tel: +46 8 638 52 00, e-post: simon.sandgren@mycronic.com

Tobias Bülow
Director IR & Corporate Communications
Tel: +46 734 018 216, e-post: tobias.bulow@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 25 januari 2019, kl. 12:05 CET.
   
   
Om Mycronic
 
Mycronic AB är ett svenskt högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic (MYCR) är noterat på Nasdaq Stockholm. www.mycronic.com