Gå till innehåll
9 APR. 2018, 13:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 9 april, 2018 - Mycronic AB (publ), publicerar Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2017. Års- och Hållbarhetsredovisningen finns på företagets hemsida i PDF-format och kommer också att finnas som en webbversion inom kort.

En tryckt Års- och Hållbarhetsredovisning distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få en sådan.

Årsstämma hålls tisdagen den 8 maj 2018. Kallelse till årsstämman har publicerats genom pressmeddelande och finns tillgänglig på företagets hemsida.

Kontaktperson hos Mycronic:
Sven Chetkovich
Director Investor Relations
08 - 638 52 00
sven.chetkovich@mycronic.com


Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com 

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.

Denna information är sådan information som Mycronic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2018, kl 13.00.