Gå till innehåll
6 APR. 2020, 14:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Mycronic AB (publ), publicerar Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2019. Års- och Hållbarhetsredovisningen finns på företagets hemsida i PDF-format.

En tryckt Års- och Hållbarhetsredovisning distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få en sådan.


Årsstämman som ursprungligen var planerad att äga rum den 7 maj 2020 är senarelagd. Mycronic AB (publ) återkommer med en kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni 2020, i enlighet med gällande lagstiftning.

För ytterligare information kontakta:
Tobias Bülow
Director Investor Relations
Tel: +46 734 018 216
tobias.bulow@mycronic.com

Denna information är sådan information som Mycronic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2020, klockan 14:00.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com