Gå till innehåll
7 APR. 2015, 15:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 7 april, 2015 - Mycronic AB (publ), publicerar årsredovisningen för 2014. Årsredovisningen finns även på företagets hemsida i PDF-format och kommer också att tas fram som en webversion inom kort.
 
En tryckt årsredovisning distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få en sådan.

Årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2015. Kallelse till årsstämman har publicerats genom pressmeddelande den 30 mars 2015 och finns tillgänglig på företagets hemsida.


Kontaktperson hos Mycronic:
Anna Ulinder
Investor Relations
08 - 638 52 00
anna.ulinder@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com.

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.

Mycronic offentliggör denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades den 7 april 2015, kl 15.00.