Gå till innehåll
3 APR. 2017, 09:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 3 april, 2017 -Mycronic AB (publ), publicerar årsredovisningen för 2016. Årsredovisningen finns på företagets hemsida i PDF-format och kommer också att finnas som en webversion inom kort. En tryckt årsredovisning distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få en sådan. 

Årsstämma hålls torsdagen den 4 maj 2017. Kallelse till årsstämman har publicerats genom pressmeddelande och finns tillgänglig på företagets hemsida.


Kontaktperson hos Mycronic:
Anna Ulinder 
Investor Relations
08 - 638 52 00
anna.ulinder@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com 

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.  

Denna information är sådan information som Mycronic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2017, kl 09.00.