Gå till innehåll
3 APR. 2020, 14:00
PRESSMEDDELANDE

Mot bakgrund av den rådande osäkerheten till följd av spridningen av coronaviruset, har styrelsen i Mycronic AB (publ) beslutat att skjuta upp årsstämman till ett senare datum.

Årsstämman var ursprungligen planerad att äga rum den 7 maj 2020 på Vasateatern, Vasagatan 19 i Stockholm.

Mycronic AB (publ) återkommer med en kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni 2020, i enlighet med gällande lagstiftning.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lindqvist
Vd och koncernchef
Tel: +46 8 638 52 00
anders.lindqvist@mycronic.com

Tobias Bülow
Director Investor Relations
Tel: +46 734 018 216
tobias.bulow@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 3 april 2020, klockan 14:00.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com