Gå till innehåll
17 OKT. 2018, 08:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronic har erhållit en order på en Prexision-800 från en kund i Asien. Systemet är konfigurerat för begränsad funktionalitet och leverans är planerad under det andra kvartalet 2019. Ordern har bokats under det fjärde kvartalet och har ett värde i intervallet 30–35 MUSD, vilket även inkluderar vissa uppgraderingar av kundens befintliga system.

Mycronics affärsområde Pattern Generators erbjuder maskritare för tillverkning av fotomasker inom flera tillämpningsområden. De utgörs huvudsakligen av bildskärmstillverkning (TV, smarta telefoner och surfplattor) och tillämpningar för multi-purpose-marknaden, ett brett segment vilket omfattar tillämpningsområden som exempelvis elektronisk kapsling, MEMS (mikroelektromekaniska system) och pekskärmsfunktioner.

En fullt utrustad Prexision-800 kan, med bibehållen produktivitet, åstadkomma närmare 25 procent mer kompakta mönsterdesigner än vad som tidigare har varit möjligt. Det säkerställer en effektiv produktion av de mest avancerade och kritiska fotomaskerna för bildskärmar till exempelvis 4K-mobiler och avancerade AMOLED-bildskärmar.

– Det är glädjande att vi fått ytterligare en order av ett system baserat på Prexision-800-plattformen. Kunden har möjlighet att senare uppgradera systemets funktionalitet till en Prexision-800 som fullt ut möter industrins högt ställda krav för tillverkning av nya innovativa bildskärmsapplikationer med bibehållen produktivitet, säger Charlott Samuelsson, Sr VP Business Area Pattern Generators, Mycronic.

För ytterligare information kontakta:
Charlott Samuelsson
Sr VP Business Area Pattern Generators
Tel: +46 709 844 282, e-post: charlott.samuelsson@mycronic.com

Tobias Bülow
Director IR & Corporate Communications
Tel: +46 734 018 216, e-post: tobias.bulow@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 17 oktober 2018, klockan 08:00 CET.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic (MYCR) är noterat på NASDAQ Stockholm.
www.mycronic.com