Gå till innehåll
14 JULI 2022, 08:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronics styrelse har beslutat utnyttja bemyndigandet från 2022 års årsstämma om återköp av bolagets egna aktier enligt följande:

 

  1. Förvärv får ske av högst 113 900 aktier i bolaget

 

  1. Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm

 

  1. Förvärv på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet

 

  1. Betalning för aktierna ska erläggas kontant

 

  1. Beslutet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2023

 

Syftet med ovanstående beslut är att kunna leverera aktier till deltagare i det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2022.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pierre Brorsson
Ekonomi- och finansdirektör & Sr VP Corporate Development
Tel: +46 8 638 52 00

E-post: pierre.brorsson@mycronic.com

 

Sven Chetkovich
Director Investor Relations

Tel: +46 70 558 39 19

E-post: sven.chetkovich@mycronic.com

 

 

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 14 juli 2022, klockan 08:00.

 

 

Om Mycronic

Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland, USA och Vietnam. Mycronic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.mycronic.com