Gå till innehåll
22 SEP. 2017, 14:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Följande personer har utsetts till medlemmar av Mycronics valberedning inför årsstämman 2018:

Henrik Blomquist, Bure Equity
Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden
Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsetts i enlighet med årsstämmans beslut om principer för tillsättande av valberedning som antogs på årsstämman den 4 maj 2017. Valberedningen representerar 47 procent av antalet aktier och röster.

Årsstämman hålls den 8 maj 2018.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018, kan göra detta skriftligen senast den 31 januari 2018 till följande adress:

Mycronic AB (publ)
Valberedningen
Box 3141
183 03 Täby

Kontaktpersoner:
Patrik Tigerschiöld
Styrelseordförande
via Ann Borgström, ann.borgstrom@mycronic.com
 
Torbjörn Wingårdh
CFO
08 - 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com. 

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.  

Mycronic offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 22 september 2017, klockan 14.00.