Gå till innehåll
21 SEP. 2023, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Valberedningen inför Mycronics årsstämma 2024 har tillsatts enligt instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2023.
 
Valberedningen består av:
Henrik Blomquist, Bure Equity
Patrik Jönsson, SEB Fonder
Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden
Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande
 
Valberedningen representerade 45,4 procent av antalet röster och aktier per den 31 augusti 2023. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.
 
Kontakt valberedningen:
Mycronic AB
Valberedningen
Ann Borgström
Box 3141
183 03 Täby
 
För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande
via Ann Borgström
Tel: +46 8 638 52 68
E-post: ann.borgstrom@mycronic.com
 
Sven Chetkovich
Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19
E-post: sven.chetkovich@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 21 september 2023, klockan 08:00.