Gå till innehåll
24 SEP. 2018, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Valberedningen inför Mycronics årsstämma 2019 har utsetts. Enligt årsstämmans beslut ska Mycronics valberedning bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av representanter för de tre största kända ägarna per den sista augusti 2018 tillsammans med styrelsens ordförande.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Henrik Blomquist, Bure Equity
  • Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden
  • Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
  • Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Mycronic

Valberedningen representerade 47,4 procent av antalet röster och aktier per den sista augusti 2018. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 kan göra detta skriftligen senast 31 januari 2019 till adress:

Mycronic AB
Valberedningen
Box 3141
183 03 Täby